Auzas-01

Opis produktu

AUZAS 01 jest to autonomiczny i zautomatyzowany system przeznaczony do rejestracji i analizy wyników badań prądowirowych dla potrzeb diagnostyki rurek wymienników ciepła.

System składa się z mechanizmu pozwalającego na automatyczny przesuw sondy, chwytaka pneumatycznego oraz modułu akwizycji danych.

Urządzenie obsługiwane jest z poziomu komputera przenośnego lub tabletu z dedykowaną aplikacją, dzięki czemu użytkownik ma nieograniczone możliwości zapisania i przetwarzania danych pomiarowych.

System może pracować również w trybie ręcznym, zachowuje się wówczas jak typowy defektoskop prądowirowy.

CECHY

 • automatyzacja wysuwu sondy i rejestracja sygnału w funkcji położenia sondy w badanej rurce
 • automatyczna detekcja uszkodzeń i ich wizualizacja na geometrii wymiennika w postaci zobrazowania typu C
 • możliwość wykonywania badania przez jednego operatora co znacznie ogranicza koszty
 • możliwość autokalibracji na podstawie wprowadzonych modeli wzorców
 • możliwość zapisu i archiwizacji wyników w celach porównawczych podczas kolejnych badań
 • dwukanałowy układ pomiarowy pozwalający na używanie niskich i dużych częstotliwości
 • szybkie generowanie raportów dzięki wbudowanym funkcjom statystycznym
 • możliwość podglądu i weryfikacji wybranych elementów wymiennika dzięki zapisanym wynikom
 • funkcjonalność defektoskopu prądowirowego
APLIKACJA STERUJĄCA

System obsługiwany jest z poziomu aplikacji podzielonej na kilka modułów pozwalających na przeprowadzenie takich operacji jak: wprowadzenie geometrii badanego wymiennika, ustalenie parametrów badania, przeprowadzenie kalibracji i ustalenie bramek pomiarowych, przegląd zebranych danych pomiarowych oraz wygenerowanie raportu z badania.

Użytkownik podczas badania ma możliwość podglądu sygnału w kilku oknach: płaszczyźnie impedancji oddzielnie dla każdego kanału oraz wspólnie jako wynik operacji matematycznych. System umożliwia również podgląd przebiegu w funkcji czasu niezależnie dla wartości x i y dla obu kanałów.

Komponenty systemu

 • system kontrolno-pomiarowy AUZAS 01
 • komputer przenośny wraz z dedykowaną aplikacją
 • mechanizm automatycznego przesuwu sondy
 • uchwyt pneumatyczny wraz z sondą
Technika pomiarowa

Pomiar metodą prądów wirowych polega na wytworzeniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i zarejestrowaniu odpowiedzi materiału.

Pomiar prowadzi się poprzez sondę badawczą, sygnały prezentowane są na ekranie defektoskopu.

Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz przesunięcia fazowego napięcia i natężenia prądu pozwala na porównawczą ocenę stanu badanego materiału.

W ten sposób wykrywane są nieciągłości w postaci np. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych czy wtrąceń niemetalicznych.

Po przygotowaniu odpowiednich wzorców, możliwe jest wymiarowanie badanych wad.