Projekty

AUZAS

MTC S. A. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach INNOTECH, programu wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Wartość całkowita projektu4 993 020,00 PLN
Wartość dofinansowania2 387 703,00 PLN
Okres realizacji01.06.2014 – 31.05.2016

Opracowanie autonomicznego i zautomatyzowanego systemu rejestracji i analizy badań prądowirowych dla potrzeb diagnostyki rurek wymienników ciepła (AUZAS)
Opis projektu

Z uwagi na procesy korozyjne jak również procesy starzenia, występuje konieczność diagnostyki obiektów przemysłowych w szczególności podlegających obciążeniom ciśnieniowym i termicznym.

Takim obiektem występującym w większości instalacji wymiany ciepła w przemyśle petrochemicznym i ciepłowniczym są wymienniki ciepła.

Jednym z najpowszechniej stosowanych metod diagnostyki nieniszczącej wymienników ciepła jest metoda prądów wirowych.

Metoda dzięki stosowanym specjalizowanym sondom pomiarowym, pozwala na wykonanie badania w sposób nieinwazyjny, a uzyskane z badania dane pozwalają na wnioskowanie o intensywności zarejestrowanego uszkodzenia.

Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu stworzenie systemu zautomatyzowanej i autonomicznej kontroli wymienników ciepła.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.